Pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden
Dokument
Företagsinformation

Arte Collectum I AB är Sveriges första fond med konst som underliggande tillgång som registreras i Euroclear och handlas över börs.

Varför en konstfond?

Investeringskommittén

Investeringskommitténs huvudsakliga uppgift är att skapa en så stor värdeökning som möjligt i den underliggande konstsamlingen under placeringens löptid. Investeringskommittén har lång och bred erfarenhet av den globala konstmarknaden och har sammantaget köpt konst för ca 2 miljarder euro och varit framgångsrika vid handel med konst ur ett värdeökningsperspektiv.

Lars Nittve är ordförande i investeringskommittén. Lars har 45 års erfarenhet av den globala konstmarknaden och har varit mångårig chef och ansvarig för uppbyggnaden av stora museer för modern och samtida konst däribland Louisiana i Danmark, Tate Modern i London, Moderna Museet i Stockholm samt var chef och grundare av konstmuseet M+ i Hong Kong, och arbetat som konstkritiker, museiintendent och akademisk lärare.

Deborah Gunn är ledamot i investeringskommittén. Hon har över 15 års erfarenhet av att bygga och forma samlingar inom en mängd olika konstnärliga genrer. Deborah är bosatt i Seattle och var tidigare biträdande direktör och ansvarig för alla transaktioner för Art Finance Vulcan Art Collections (Microsoft-grundaren Paul Allens samling). Hon har genomfört tusentals förvärv, däribland flertalet rekordstora konsttransaktioner under förra årtiondet, med imponerande avkastning genom åren.

Niklas Belenius är ledamot i investeringskommittén. Han är tredje generationens konsthandlare och konstsamlare. Niklas har över 20 års erfarenhet av galleribranschen varav 15 års framgångsrik drift av ett eget galleri. Niklas har ett brett kontaktnät med internationella toppgallerier. Han har specialiserat sig på framväxande samtidskonst, främst från Norden, Europa och USA med särskilt fokus på målning.

 

Läs mer om investeringskommittén