Fund documents

Arte Collectum I AB – Brochure

Arte Collectum I AB – At a Glance

Arte Collectum I AB – Faktablad (in Swedish)

Arte Collectum I AB – Bolagsordning (in Swedish)

Arte Collectum I AB – Registreringsbevis (in Swedish)

Arte Collectum I AB – Grundprospekt (in Swedish)

Arte Collectum I AB – Tilläggsprospekt 12 maj 2022 (in Swedish)

Arte Collectum I AB – Tilläggsprospekt 30 maj 2022 (in Swedish)

Arte Collectum I AB – Slutliga villkor 1 June 2022 (in Swedish)

Arte Collectum I AB – Slutliga villkor 1 november 2022 (in Swedish)

Arte Collectum I AB – Allmänna villkor (in Swedish)

Financial information and reports

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-12-03 – 2022-12-31 (in Swedish)

Revisionsberättelse avseende årsredovisning för räkenskapsåret 3 december 2021 – 31 december 2022 (in Swedish)

Bokslutskommuniké för perioden 2021-12-03 – 2022-12-31 (in Swedish)

Delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-06-30 (in Swedish)

Delårsrapport 3 december 2021 – 31 december 2021 (in Swedish)

Rapport från oberoende revisor avseende delårsrapport 3 december 2021 – 31 december 2021 (in Swedish)