Fonddokument

Arte Collectum I AB – Broschyr

Arte Collectum I AB – At a Glance

Arte Collectum I AB – Sustainability At a Glance¹

Arte Collectum I AB – Faktablad

Arte Collectum I AB – Bolagsordning

Arte Collectum I AB – Registreringsbevis

Arte Collectum I AB – Grundprospekt

Arte Collectum I AB – Tilläggsprospekt 12 maj 2022

Arte Collectum I AB – Tilläggsprospekt 30 maj 2022

Arte Collectum I AB – Slutliga villkor 1 juni 2022

Arte Collectum I AB – Slutliga villkor 1 november 2022

Arte Collectum I AB – Allmänna villkor

1. un.org/sustainabledevelopment

Finansiell information och rapporter

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31

Revisionsberättelse avseende årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023

Bokslutskommuniké för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31

Delårsrapport för perioden 2023-01-01 – 2023-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-12-03 – 2022-12-31

Revisionsberättelse avseende årsredovisning för räkenskapsåret 3 december 2021 – 31 december 2022

Bokslutskommuniké för perioden 2021-12-03 – 2022-12-31

Delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-06-30

Delårsrapport 3 december 2021 – 31 december 2021

Rapport från oberoende revisor avseende delårsrapport 3 december 2021 – 31 december 2021