Granskningskommittén följer regelverk, mimimerar intressekonflikter och säkerställer att konstverkens äkthet är verifierad. De säkerställer bl.a. att konstverken köps från etablerade gallerier, konsthandlare, konstrådgivare, auktionshus och privata samlare. Verken måste vara korrekt signerade eller åtföljas av certifikat/autenticitetsbevis, catalogue raisonné eller liknande. Alla verk som handlas på andrahandsmarknaden måste ha vederhäftig proveniens. Vidare säkerställer bl.a. granskningskommittén att Investeringskommittén investerar max 20 procent i en enskild konstnär och max 15 procent i ett enskilt verk.

Richard Goldman

Richard Goldman är ledamot i granskningskommittén. Han var tidigare Managing Director på BNP Paribas i London och ansvarade för Norden. Han har arbetat med företagsfinansiering i över 25 år och är idag ordförande för exekutiva transaktionsgruppen på Redeye i Stockholm.

Jens Tillqvist

Jens Tillqvist är ledamot i granskningskommittén. Han är partner på Advokatfirman Cederquist där han har varit verksam sedan 1991. Jens uppmärksammas regelbundet som en av Sveriges ledande jurister inom arbetsrätt av Chambers Europe och Legal 500 och är partner i Cederquists Tvistlösningsgrupp och Arbetsrättsgrupp.

Bo Ahlstrand

Bo Ahlstrand är ledamot i granskningskommittén och numera pensionerad. Han var tidigare skattejurist och partner på revisionsbyrån KPMG i Stockholm där han även lånade ut en del av sin privata samling.