Investeringskommittén fokuserar på ett antal grupper av verk, som tillhör olika kategorier, till exempel särskilda rörelser, tidsperioder eller teman samt inkludera opportunistiska förvärv. Varje inköpskommitémedlems speciella expertis och passion inkluderas i investeringsstrategin.

Nedan är exempel på grupperingar och urval som finnas med i fonden.