Investeringskommittén kommer fokusera på ett antal grupper av verk, som tillhör olika kategorier, till exempel särskilda rörelser, tidsperioder eller teman samt inkludera opportunistiska förvärv. Varje inköpskommitémedlems speciella expertis och passion kommer inkluderas i investeringsstrategin.

Nedan är exempel på grupperingar och urval som kommer finnas med i fonden.