Fondens ursprung

Historiskt har ett fåtal större globala banker och privata konsortium varit lyckosamma med konstinvesteringar i form av liknande fond. För att nå framgång krävs det bl.a. att investeringskommittén har bred kompetens och erfarenhet av att handla konst som har goda förutsättningar att stiga i värde. För att framhäva konstnärskap, bygga proveniens och skapa en accelererad värdeökning, kommer investeringskommittén och Arte Collectum-teamet att verka för att fondens verk inkluderas i prestigefyllda museiutställningar runt om i världen, och publiceras i tidskrifter och böcker. Arte Collectum har en egen compliancefunktion, granskningskommitté, vars huvudsakliga uppgifter är att mimimera intressekonflikter och säkerställa konstverkens äkthet och proveniens. Inbyggt i strukturen finns även effektiva beslutsmodeller mellan investerings- och granskningskommittén, vilket skapar möjlighet att agera vid specifika köptillfällen med kort beslutstid.

Fondandelsägare

Arte Collectum avser att löpande skicka uppdateringar kring fondens utveckling till fondandelsägarna med information om de senaste inköpen, konstnärsporträtt m.m. Vi har också som ambition att bjuda in fondandelsägare till årsmöte i Stockholm där investeringskommittén går igenom konstportföljen och året som gått och anordna resor till Art Basel, Frieze eller Venedigbiennalen där investeringskommittén med Lars Nittve i spetsen är guide.