Investeringskommitténs huvudsakliga uppgift är att skapa en så stor värdeökning som möjligt i den underliggande konstsamlingen under placeringens löptid. Investeringskommittén har lång och bred erfarenhet av den globala konstmarknaden och har, historiskt i tidigare positioner, köpt konst för sammantaget ca 2 miljarder euro och varit framgångsrika vid handel med konst ur ett värdeökningsperspektiv.

 

Lars Nittve är ordförande i investeringskommittén. Lars har 45 års erfarenhet av den globala konstmarknaden och har varit mångårig chef och ansvarig för uppbyggnaden av stora museer för modern och samtida konst däribland Louisiana i Danmark, Tate Modern i London, Moderna Museet i Stockholm samt var chef och grundare av konstmuseet M+ i Hong Kong, och arbetat som konstkritiker, museiintendent och akademisk lärare. Lars har bred kunskap om de flesta aspekterna av 1900- och 2000-talets konst men med särskilt intresse och djup på vissa områden som exempelvis:

Lars har varit delaktig i museiförvärv till ett värde av ca 200 miljoner euro och är en världsledande expert på att bygga samlingar i samarbete med gallerier, auktionshus och samlare.

lars.nittve@artecollectum.com

 

Deborah Gunn är ledamot i investeringskommittén. Hon har över 15 års erfarenhet av att bygga och forma samlingar inom en mängd olika konstnärliga genrer. Deborah är bosatt i Seattle och var tidigare biträdande direktör och ansvarig för alla transaktioner för Art Finance Vulcan Art Collections (Microsoft-grundaren Paul Allens samling). Hon har genomfört tusentals förvärv, däribland flertalet rekordstora konsttransaktioner under förra årtiondet, med imponerande avkastning genom åren. Deborah har exceptionell åtkomst till gallerier och återförsäljare runt om i världen och är väl insatt i alla aspekter av due diligence vid inköp, försäljning och värdeskapande av konst. Deborah tror på det bestående mänskliga imperativet att skapa och betrakta konst, samt dess varaktiga kulturella påverkan, och har en särskild passion för:

Deborah är en världsledande specialist inom konstinvesteringar.

deborah.gunn@artecollectum.com

 

Niklas Belenius är ledamot i investeringskommittén. Han är tredje generationens konsthandlare och konstsamlare. Niklas har över 20 års erfarenhet av galleribranschen varav 15 års framgångsrik drift av ett eget galleri. Niklas har ett brett kontaktnät med internationella toppgallerier. Han har specialiserat sig på framväxande samtidskonst, främst från Norden, Europa och USA med särskilt fokus på målning. Niklas har en särskild passion för:

Niklas styrkor består bl.a. av hans förmåga att analysera konstmarknaden, förutse förändringar och trender samt hans fingertoppskänsla kring att investera i konst som ger hög avkastning. Han har även lång erfarenhet av att arbeta nära konstnärer och samlare, samt av att underlätta för framväxande och ännu inte upptäckta konstnärer att göra internationella karriärer – en viktig aspekt i investeringskommitténs strategi.

niklas.belenius@artecollectum.com