Arte Collectum verkar aktivt för att låna ut konstverk till utställningar som i sin tur gör konsten mer tillgänglig för allmänheten. Vi använder också vår unika kompetens och våra nätverk för att göra verken tillgängliga för kuratorer och underlätta processen att ställa ut de förvärvade verken. Arte Collectum förvärvar konstverk från den primära marknaden vilket stödjer konstnärer och lokala konstscener. Den nuvarande megatrenden av revisionism och vårt fokus på kvinnor och minoriteter är inte bara prisdrivna utan stödjer även jämlikhet och rättvisa på konstmarknaden vilket gör den mer socialt hållbar.

Arte Collectum har som ambition att lagra konstverken på ett eftertänksamt sätt och enbart transporteras längre sträckor vid behov. Vid konsttransporter strävar vi efter att välja miljövänliga alternativ. Arte Collectum är medlem i Principles for Responsible Investment (PRI) och Gallery Climate Coalition (GCC). Beslutet att investera i fonden ska fattas med beaktande av alla faktorer, egenskaper eller mål hos fonden som beskrivs i prospektet och i informationsbroschyren.

Arte Collectum I AB – Sustainability At a Glance¹

1. un.org/sustainabledevelopment

Arte Collectum AB – Responsible Investment Policy