Arte Collectum kommer aktivt att verka för att låna ut konstverk till utställningar som i sin tur kommer göra konsten mer tillgänglig för allmänheten. Vi kommer också att använda vår unika kompetens och våra nätverk för att göra verken tillgängliga för kuratorer och underlätta processen att ställa ut de förvärvade verken. Arte Collectum kommer förvärva konstverk från den primära marknaden vilket stödjer konstnärer och lokala konstscener. Den nuvarande megatrenden av revisionism och vårt fokus på kvinnor och minoriteter kommer inte bara att vara prisdrivna utan också stödja jämlikhet och rättvisa på konstmarknaden vilket gör den mer socialt hållbar.

Arte Collectum har som ambition att lagra konstverken på ett eftertänksamt sätt och enbart transporteras längre sträckor vid behov. Vid konsttransporter strävar vi efter att välja miljövänliga alternativ. Beslutet att investera i fonden ska fattas med beaktande av alla faktorer, egenskaper eller mål hos fonden som beskrivs i prospektet och i informationsbroschyren. Fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kommer att finnas tillgängliga på artecollectum.com.

Arte Collectum aktiv medlem i Gallery Climate Coalition

Gallery Climate Coalition är en internationell välgörenhets- och medlemsorganisation som tillhandahåller riktlinjer för miljömässig hållbarhet inom konstsektorn. Organisationen arbetar för att sektorns koldioxidutsläpp ska minska med minst 50% fram till år 2030 (i enlighet med Parisavtalet).

De 5 ”r:en” är en guide för hantering och minskning av avfall och följer en tydlig hierarki: Refuse, Reuse, Reduce, Repurpose, Recycle. Den viktigaste informationen och huvudsakliga rådet är att återvinning är det sista alternativet.

galleryclimatecoalition.org