Information om ledning, styrelse och samarbetspartners.

Investeringskommittén

Lars Nittve – Ordförande

Deborah Gunn

Niklas Belenius

Granskningskommittén

Richard Goldman

Jens Tillqvist

Bo Ahlstrand

Styrelse

Niklas Belenius – Ordförande

Johan Dettel

Rodney Alfvén

Jonas Höglund – Verkställande direktör

Övrig information

AIF-förvaltare – AIFM Capital AB

Revisorer – Grant Thornton (Ansvarig revisor: Olof Nordgaard)

Förvaringsinstitut – Intertrust (Sweden) AB

Emissionsinstitut – Nordic Issuing AB

Marknadsgarant – Pareto Securities AB

Legal rådgivare – Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Skatterådgivare – Svalner

Försäkring – AXA

Lagerhållning – MTAB (Sverige) och Delaware Freeport (USA)